امروز : چهارشنبه, 22 آبان 1398

اسامی روسای شهرستانها

 

اسامی روسای شهرستانها

ردیف

شماره تماس

نام روسای شهرستان

نام شهرستان

1

42229431

نرگس شازهی

میناب

2

35227652

اسماعیل کیانی

قشم

3

42887035

حمیده بازگشا جاودان

رودان

4

44244350

فاطمه پوریان

لنگه

5

44321535

علی غنایی

بستک

6

44623881

محمد رضا عباسی

پارسیان

7

33227251

عزیز براندیش

خمیر

8

35322244

کبری زارعی

هرمز

9

42374424

علی جاودان

سیریک

10

42522360

احمد بلوچ جاسکی

جاسک

11

42531337

جاسم حبشی پور

بشاگرد

12

35623765

اسماعیل ولی زاده

ابوموسی

13

35423192

قادر امیری توسلی

حاجی آباد

14

33333654-33339900

هادی مرادی

بندرعباس

 

شهدای اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک