امروز : جمعه, 27 دی 1398
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

شرح وظایف میز خدمت

 

 

شرح وظایف

* فرآیند شکل گیری کارگروه مرکز هماهنگی و گروه های هدف

*مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

*معاونت امورتوانبخشی

*معاونت توسعه پیشگیری و امور فرهنگی

*اداره مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی

* اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

* معاونت اموراجتماعی

پیوست ها:
دانلود این فایل (فرآيند شکل گيري کارگروه مرکز هماهنگي و گروه هاي هدف.pdf)فرآيند شکل گيري کارگروه مرکز هماهنگي و گروه هاي هدف[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]404 Kb
دانلود این فایل (مرکز پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف.pdf)مرکز پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]42 Kb
دانلود این فایل (معاونت اموراجتماعي.pdf)معاونت اموراجتماعي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]236 Kb
دانلود این فایل (معاونت امورتوانبخشي.pdf)معاونت امورتوانبخشي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]232 Kb
دانلود این فایل (معاونت توسعه پيشگيري و امور فرهنگي.pdf)معاونت توسعه پيشگيري و امور فرهنگي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]288 Kb

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک