امروز : شنبه, 16 آذر 1398
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

پیشخوان

 

پیشخوان

پیوست ها:
دانلود این فایل (تعرفه فرايند موافقت اصولي مهدهاي کودک پيشخوان.pdf)تعرفه فرايند موافقت اصولي مهدهاي کودک پيشخوان[دانلود فایل کلیک کنید]34 Kb
دانلود این فایل (تفاهم نامه.pdf)تفاهم نامه[دانلود فایل کلیک کنید]100 Kb
دانلود این فایل (دفاتر پيشخوان.xlsx)دفاتر پيشخوان[دانلود فایل کلیک کنید]8 Kb
دانلود این فایل (راهنماي استفاده.docx)راهنماي استفاده[دانلود فایل کلیک کنید]1136 Kb
دانلود این فایل (راهنماي ثبت درخواست موافقت اصولي مهدهاي کودک.pdf)راهنماي ثبت درخواست موافقت اصولي مهدهاي کودک[دانلود فایل کلیک کنید]1949 Kb
دانلود این فایل (شست هم انديشي معاونين پشتيباني و منابع انساني منطقه 5 بهزيستي کشور.docx)شست هم انديشي معاونين پشتيباني و منابع انساني منطقه 5 بهزيستي کشور[دانلود فایل کلیک کنید]90 Kb
دانلود این فایل (ليست خدمات واگذار شده به پيشخوان.pdf)ليست خدمات واگذار شده به پيشخوان[دانلود فایل کلیک کنید]59 Kb
دانلود این فایل (مدارک مورد نياز براي ثبت  درخواست موافقت اصولي.pdf)مدارک مورد نياز براي ثبت درخواست موافقت اصولي[دانلود فایل کلیک کنید]577 Kb
دانلود این فایل (پيشخوان.docx)پيشخوان[دانلود فایل کلیک کنید]898 Kb

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک