امروز : چهارشنبه, 29 آبان 1398

قوانین بازرسی و مدیریت عملکرد

 

قوانین بازرسی و مدیریت عملکرد

پیوست ها:
دانلود این فایل (MenuFile88004690دستورالعمل و آئین نامه های بازرسی و دفتر مدیریت عملکرد.zip)بازرسی و مدیریت عملکرد[دانلود]1741 Kb

شهدای اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک