امروز : چهارشنبه, 30 بهمن 1398
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

قوانین بالا دستی

 

  ابلاغ مصوبه قانون حمایت از حقوق معلولان فايلها
ابلاغ مصوبه قانون حمايت از حقوق معلولان.pdf 451.813 KB  
  قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران فايلها
ghanoonasasi.pdf 220.352 KB  
  سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر فايلها
سياست کلي مبارزه با مواد مخدر.pdf 3.13 MB  
  سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت فايلها
سياست کلي سلامت.pdf 62.957 KB  
  سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت فايلها
سياست کلي جمعيت.pdf 70.314 KB  
  سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال فايلها
سياست هاي کلي اشتغال.pdf 47.393 KB  
  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی فايلها
sakhtare nezam jame.pdf 146.486 KB  
  سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی فايلها
ghanoonasasi.pdf 220.352 KB  
  سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم فايلها
سياست کلي برنامه ششم توسعه.pdf 76.423 K

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک