امروز : جمعه, 27 دی 1398
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

آیین نامه ها

 

آیین نامه ها

آیین نامه جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن وعترت فايلها
Document1.pdf 3.43 MB  
  قانون مجازات اسلامی فايلها
قانون+مجازات+اسلامي.pdf 904.273 KB  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فايلها
قانون+تنظيم+مقررات+مالي+دولت.pdf 315.56 KB  
  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 1393 فايلها
قانون+تشکيل+سازمان+بازرسي.pdf 604.123 KB  
  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 1393
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور فايلها
ضوابط+اجرايي+بودجه+سال+96.pdf 187.822 KB  
  آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 هیئت وزیران فايلها
تخلفات+اداري.pdf 120.385 KB  
  آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 فايلها
آيين+نامه+اجرايي+سازمان+بازرسي.pdf 138.897 KB  
  آئین‌نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری از معلولین دارای ضایعه نخاعی فايلها
tt3.pdf 585.877 KB  
  آئین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره فايلها
eteber.pdf 111.156 KB  
  آئین‌نامه طرح مراکز مشاوره تلفنی دولتی 1480 فايلها
aiin name 1840.pdf 194.182 KB  
 

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک